علوم تجربی سوم راهنمایی-امیرحسین جباری-بهترین نمایش در اینترنت اکسپلورر
تاریخ : جمعه 15 ارديبهشت 1398
نویسنده : امیرحسین جباری

به وبلاگ علوم خوش آمدید

امیر حسین جباری

مدیر وبلاگ|
امتیاز مطلب : 20
|
تعداد امتیازدهندگان : 10
|
مجموع امتیاز : 10
تاریخ : جمعه 15 ارديبهشت 1391
نویسنده : امیرحسین جباری

گزينه درست را انتخاب كنيد.
1) دوران بلوغ دختران از چه سني شروع و در چه سني پايان مي پذيرد؟

الف) 12 تا 16

ب) 11 تا 15

ج) 12 تا 15

د)11 تا 16

 

2) حد فاصل چه سني را دوران نوجواني مي گويند؟

الف) 13 تا 16

ب) 12 تا 16

ج) 13 تا 18

د) 12 تا 18

 

3) ايجاد توانايي اداره ي مستقل زندگي از نظر اقتصادي به طوري كه امكان يافتن جايگاه و موفقيت مشخص را در يك نوجوان به دنبال داشته باشد چه نوع بلوغي مي گويند؟

الف) جنسي

ب) اجتماعي

ج) جسمي

د) رواني

 

4) كدام يك موجب بروز صفات ثانويه جنسي مي شود؟

الف) هورمون رشد

ب) هورمون جنسي

ج) غدد جنسي

د) عوامل محيطي


5) كدام هورمون موجب بم شدن صدا و رويش موي بدن در مردان مي گردد؟ 

الف) استروژن

ب) پروژسترون

ج) تستوسترون

 د) هورمون رشد


6) افزايش رشد استخوان لگن و رويش موي بدن از صفات ثانويه جنسي است كه تحت تاثير دو نوع هورمون در دختران ايجاد مي شود . اين دو نوع هورمون كدامند؟  

الف) تستوسترون , استروژن

ب) پروژسترون , استروژن

ج) پروژسترون , تستوسترون

د ) استروژن , هورمون رشد

 

 

جملات زير را با استفاده از كلمات داده شده كامل كنيد.

الف) تغييرات سريع بدني نوجواني در دخترها

از پسرها به پايان مي رسد.

ب) فرد با تشكيل خانواده و ايفاي نقش هاي مربوط به بلوغ

 سيد و است

ج) نوجوان خشم خود را نمي تواند به والدين نشان دهد و در نتيجه با برادر يا خواهر خود بدرفتاري مي كند اين واكنش چه نام دارد؟

 

 

عبارات صحيح و غلط را مشخص كنيد.

 صحيح        غلط   

الف) با ميانه روي در واكنش دفاعي مي توان موقعيت سخت را تحمل كرد

           

ب) در پيري تخريب ماده سازي بر ساخت آن برتري مي يابد

           

ج) بزرگ شدن سلول، جذب با رشد نام دارد

            

 


|
امتیاز مطلب : 15
|
تعداد امتیازدهندگان : 5
|
مجموع امتیاز : 5
تاریخ : جمعه 15 ارديبهشت 1391
نویسنده : امیرحسین جباری

1- گزينه درست را انتخاب كنيد
1) اعصاب سمپاتيك جزء كدام دسته اعصاب محسوب مي شود؟

الف) خودكار

ب) پيكري

ج) مركزي

د) حسي

 

2) قابليت نورون در .......... ، هدايت و انتقال پيام عصبي است.

الف) تفسير

ب) تغيير

ج ) تحريك پذيري

د) تشديد

 

 

2- عبارات صحيح و عبارات غلط را مشخص كنيد.

صحيح     غلط   

الف) دستگاه عصبي شامل ارتباط متقابل نورون هاي متعدد بدن است.

       

ب) دستگاه عصبي همواره بين محيط جاندار و و محيط دروني ارتباط برقرار مي كند.

       

ج) دندريت ها رشته هاي كوتاه و آكسون ها رشته هاي بلند سيتوپلاسمي نورون هستند.

        

 

 

 

 

3- جملات زير را با استفاده از كلمات داده شده كامل كنيد.

 

الف) ماهيت پيام عصبي در طول رشته عصبي

است.

ب) با ترشح هورمون آدرنالين از غده فوق كليه فعاليت قلب

مي يابد

ج) در مهره داران عالي، هورمون

 اثر زيادي در رشد و نمو دستگاه عصبي دارد.

 

 

 


|
امتیاز مطلب : 11
|
تعداد امتیازدهندگان : 6
|
مجموع امتیاز : 6
تاریخ : جمعه 15 ارديبهشت 1391
نویسنده : امیرحسین جباری

برای رسیدن به ایمنی خاطر دوچیز لازم است:1-نیاز به ارزشمند بودن:یعنی حس کنیم فرد ارزشمندی در این دنیا هستیم:ایجاد گروه های دوستی به همین علت است.

2-نیازبه تصمیم گیری:دوچیز نیاز است:الف)شناخت قابلیت ها وتوانایی ها

ب)داشتن اعتماد به نفس

 


|
امتیاز مطلب : 9
|
تعداد امتیازدهندگان : 3
|
مجموع امتیاز : 3
تاریخ : جمعه 15 ارديبهشت 1391
نویسنده : امیرحسین جباری

واکنش های دفاعی:اعمال وگفتاری هستند که ما در برابر سرزنس ها یا احساس محرومیت ها از خود نشان میدهیم

 


 


|
امتیاز مطلب : 11
|
تعداد امتیازدهندگان : 3
|
مجموع امتیاز : 3
تاریخ : جمعه 15 ارديبهشت 1391
نویسنده : امیرحسین جباری

1-جایگزینی: جانشین کردن یک هدف آسان و سهل الوصول به جای یک هدف سخت ودیر رس یا نشان دادن یک موقعیت خوب به جای یک موقعیت بد.مثال:کسی در مسابقات فوتبال اوّل شده دربرابرسرزنش والدین میگوید قبول دارم نمراتم بد است ولی به جایش درفوتبال اوّل شدیم.

2-خیالبافی:فکر کردن به موقعیت های محال:مثال:کارمندی که مرتبا از رئیسش سرزنش می بیند با خود فکر می کند که کاش رئیس بودم.

3-دلیل تراشی:بیان دلایل به ظاهرقانع کننده مثلا کسی که نمره ی امتحانی را بد گرفته دربرابر سرزنش ها وپرسش ها میگوید امتحان سخت بود یا معلم با ما لج بود یا وقت کم بود....

4-جبران نقص: نسبت دادن صفاتی به خود که فاقد آن هستیم مثال:مثلا کسی که در دعوا کتک می خورد یا با رعایت فاصله در دعواها فقط فش می دهد.

5-انکار:پوشاندن مسئله ی ناخوشایندی که نمی خواهیم دیگران آنرا بفهمند یا قبول نکردن یک واقعه ی تلخ با انجام کار هایی که از خود نشان می دهیم. مثال:مادری که فرزندش را ازدست داده برسرسفره یک بشقاب اضافی می گذارد یا هر هفته لباس های اورا می شوید
|
امتیاز مطلب : 10
|
تعداد امتیازدهندگان : 6
|
مجموع امتیاز : 6
تاریخ : جمعه 15 ارديبهشت 1391
نویسنده : امیرحسین جباری

صفات ثانویه در انسان :

ازبیضه ی پسران هورمونی به نام تستسترون:1-ریش وسبیل 2 – بم شدن صدا 3 – قدرت بدنی زیاد 4 – ایجاد مو های زائد زیر شکم وزیر بغل

از تخمدان دختذان دو هورمون به نام استروژن و پروژسترون:1-صدای نازک 2 – رشد زیاد موهای سر 3 – رشد سینه ها واستخوان لگن 4 – ایجاد موهای زائد زیر بغل وزیر شکم


|
امتیاز مطلب : 7
|
تعداد امتیازدهندگان : 3
|
مجموع امتیاز : 3
تاریخ : جمعه 15 ارديبهشت 1391
نویسنده : امیرحسین جباری

تغییرات عاطفی دوران بلوغ : دردوران بلوغ کم وزیاد شدن هورمون ها باعث ایجاد حالات روحی و روانی مختلفی میشود.

دردوران بلوغ نیاز ویژه ای به نام ایمنی خاطر به وجود می آید .

آرامش روحی=ایمنی خاطر(سلامت روان)=رضایت

رضایت:خود-والدین-دوستان-جامعه-خداوند


|
امتیاز مطلب : 19
|
تعداد امتیازدهندگان : 8
|
مجموع امتیاز : 8
تاریخ : جمعه 15 ارديبهشت 1391
نویسنده : امیرحسین جباری

ابعاد وجودی انسان:1-جسمی

2-جنسی

3-روانی

4-دینی

5-علمی

6-اقتصادی

7-اجتماعی

 


|
امتیاز مطلب : 13
|
تعداد امتیازدهندگان : 6
|
مجموع امتیاز : 6
تاریخ : جمعه 15 ارديبهشت 1391
نویسنده : امیرحسین جباری

تغییرات جنسی در دوره ی بلوغ:هورمون های جنسی باعث ایجاد صفات ثانویه ی جنسی در جانوران می شوند.

صفات جنسی:صفات اولیه(مهمتر-دیرتر):تولید اسپرم در جانوران نر وآزادسازی تخمک در جانوران ماده

صفات ثانویه:درجانوران نر:یال شیر-شاخ گوزن-تاج خروس-دم طاووس

جانوران نر:رفتارهای جنسی


|
امتیاز مطلب : 92
|
تعداد امتیازدهندگان : 24
|
مجموع امتیاز : 24
تاریخ : جمعه 15 ارديبهشت 1391
نویسنده : امیرحسین جباری

هورمون رشد ابتدا غضروف سر استخوان های دراز را دو برابر می کند. سپس نیمه ی اول غضروف ها را با جذب کلسیم و فسفر به استخوان تبدیل می کند


|
امتیاز مطلب : 11
|
تعداد امتیازدهندگان : 5
|
مجموع امتیاز : 5
تاریخ : جمعه 15 ارديبهشت 1391
نویسنده : امیرحسین جباری

فصل دوازدهم:بلوغ


رشد:1-به بزرگ شدن غیر قابل برگشت سلول ها گویند.

2-به تکثیر سلول ها گویند.

بلوغ:به مجموعه تغییرات جسمی،روحی،روانی که موجب تکامل شود را گویند.

انواع بلوغ:1-جسمی:رسیدن به توانایی تولید مثل

2-روحی:رسیدن به ارزش ها وفضائل

3-روانی:رسیدن به شخصیت بالا


|
امتیاز مطلب : 21
|
تعداد امتیازدهندگان : 8
|
مجموع امتیاز : 8
تاریخ : جمعه 15 ارديبهشت 1391
نویسنده : امیرحسین جباری

درتنظیم قند خون 5 هورمون از3غدد کلیوی ، لوزالمعده و هیپوفیز ترشح می شود که فقط انسولین قند خون را کاهش می دهد وبقیه افزایش دهنده ی قند خون هستند


|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 2
|
مجموع امتیاز : 2
تاریخ : جمعه 15 ارديبهشت 1391
نویسنده : امیرحسین جباری

 

نام غده جایگاه غده نام هورمون عملکرد هورمون
هیپوفیز کف مغز محرک غدد بدن-هورمون رشد رشد استخوانها-بکار افتادن غدد بدن
تیروئید جلوی گلو
تیروکسین سوخت وساز سلولی
لوزالمعده پشت معده انسولین کاهش قند خون
غدد جنسی
زیرشکم (بیضه ها):تستسترون ایجاد صفات ثانویه ی جنسی
غدد جنسی
داخل شکم تخمدان:پروژسترون ایجاد صفات ثانویه جنسی

 

فوق کلیه                         بالای کلیه ها                عواطف:تقویت بدن در برابر شوک-آدرنالین:آمادگی بدن برای جنگ و دعوا


|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ : جمعه 15 ارديبهشت 1391
نویسنده : امیرحسین جباری

انعکاس:عمل انعکاسی:عملی است برای حفاظت ازبدن.

سه ویژگی دارد: 1- سریع است 2- غریزی و غیر ارادی است 3-غیر قابل یاددهی و یادگیری است.

درعمل انعکاس سه نورون وجود دارد. : ابتدا نورون حسی پیام را دریافت کرده وبه مغز یا نخاع می دهد و آنرا تحویل نورون رابط می دهد.این نورون همین پیام را به نورون حرکتی همان عضو می فرستد.

مثالهایی از عمل انعکاسی: پرش زانو  ، پرش دست ، خمیازه ، عطسه و ریزش اشک

 


|
امتیاز مطلب : 9
|
تعداد امتیازدهندگان : 3
|
مجموع امتیاز : 3

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 صفحه بعد

آخرین مطالب

/
به وبلاگ علوم خوش آمدید. امیرحسین جباری طراح ونویسنده وبلاگ